Close

Specjalista ds. zakupów, Biuro Administracji i Bezpieczeństwa, Centrala Spółki

 • Start
 •  / 
 • Bez kategorii
 •  / 
 • Specjalista ds. zakupów, Biuro Administracji i Bezpieczeństwa, Centrala Spółki


Poszukuje kandydata/ki na stanowisko:
Specjalista ds. zakupów
miejsce pracy: Warszawa

 

Główne zadania:

 1. Prowadzenie zakupów na wniosek komórek organizacyjnych Spółki, zgodnie z obowiązującymi w Spółce regulacjami.
 2. Prowadzenie postępowań zakupowych w celu zawarcia umów ramowych.
 3. Udział w procesach zakupowych GK.
 4. Realizacja zamówień na potrzeby komórek organizacyjnych, w tym weryfikacja faktur zakupowych.
 5. Monitorowanie rynku materiałów, urządzeń, technologii i usług oraz cen i dostępności.
 6. Tworzenie, koordynacja i realizacja planu zakupów.
 7. Tworzenie analiz, informacji, sprawozdań i raportów na potrzeby zarządcze, prowadzenie okresowej sprawozdawczości dotyczącej obszaru zakupów.
 8. Poszukiwanie i realizowanie inicjatyw oszczędnościowych i optymalizacyjnych w obszarze zakupów.

 

Wymagania:

 1. Doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku.
 2. Wykształcenia na poziomie min. średnim.
 3. Samodzielności oraz zaangażowania w pracę.
 4. Dobrej organizacji pracy, dokładności i systematyczności.
 5. Analitycznego podejścia do rozwiązywania pojawiających się wyzwań.
 6. Znajomości oprogramowania Microsoft Office, w szczególności dobrej znajomości Excel.
 7. Komunikatywności oraz łatwości w nawiązywaniu kontaktów.
 8. Staranności w wykonywaniu obowiązków.
 9. Mile widziana znajomość obsługi systemów zakupowych.

 

Oferujemy:

 1. Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 2. Wynagrodzenie odpowiednie do kwalifikacji.
 3. Pakiet świadczeń socjalnych.
 4. Możliwość korzystania z bardzo atrakcyjnych ulg na przejazdy koleją po okresie próbnym.
 5. Dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Kolejarza.
 6. Możliwość skorzystania z opieki medycznej i pakietu rekreacyjno-sportowego.

Osoby zainteresowane powyższym stanowiskiem zapraszamy do przesłania aplikacji na adres:
rekrutacja@telkol.pl

CV niezawierające zgody na przetwarzanie danych nie będzie rozpatrywane.
Prosimy o zamieszczenie poniższej klauzuli zgody w CV:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w kwestionariuszu osobowym, zwanym CV,  dla potrzeb aktualnej /przyszłych*rekrutacji.
* niepotrzebne skreślić

 

Aplikując potwierdzasz zapoznanie się z niniejszą informacją:

Administratorem Pani/Pana danych jest PKP TELKOL Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie, , ul. Szczęśliwicka 62; 02-353 Warszawa.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), z którym można się kontaktować pisząc na adres powyżej lub e-mail iod@telkol.pl
Aplikując na niniejsze stanowisko zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie przez PKP TELKOL sp. z o.o. siedzibą
w Warszawie, kod 02-353, ul. Szczęśliwicka 62, Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym, w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
W każdym czasie może Pani/Pan cofnąć zgodę, wysyłając wiadomość poprzez e-mail na adres iod@telkol.pl
Dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych, przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie przez Panią/Pana jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe, które nam przekazano (np. wizerunek, zainteresowania) przetwarzamy na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, którą Pani/Pan wyraził(a) wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne a ich niepodanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie Pani/Pan wyraził(a) zgodę) do innego administratora danych. Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 6 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji, a gdy wyraził(a) Pan/Pani zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 12 miesięcy.
Pani/Pana dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych.

Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Nadesłanych ofert nie zwracamy.

PKP TELKOL sp. z o.o. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.