Close

Zakończenie sporów zbiorowych w PKP TELKOL.

20 czerwca 2023 r. w PKP TELKOL sp. z o.o.  – Spółce z Grupy PKP – zakończono spory zbiorowe wszczęte przez organizacje związkowe działające w Spółce w dniach 19 kwietnia 2021 i 3 marca 2022 r.

Strona Społeczna osiągnęła porozumienie z Pracodawcą – Prezesem Zarządu Spółki Panem Krzysztofem Mamińskim, we wszystkich kwestiach objętych sporami zbiorowymi.

Wskutek powyższego Pracownicy Spółki otrzymają:

  1. podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego od 1 lipca 2023 r. w wysokości średnio 500 zł na pracownika,
  2. wypłatę kwoty 200 zł z tytułu Święta Kolejarza.

Pracodawca ponadto zadeklarował rozpoczęcie rokowań w zakresie uzgodnienia treści zakładowego układu zbiorowego pracy w nowym brzmieniu oraz powrót do rozmów nad potencjalnymi podwyżkami wynagrodzeń od stycznia 2024 roku.