Kontakt

PKP TELKOL sp. z o.o.

Szczęśliwicka 62
02-353 Warszawa
+48 22 16 27 900
+48 22 16 27 901
sekretariat @ telkol.pl

Regiony

Warszawa

ul. Szczęśliwicka 62
02-353 Warszawa
tel. 22 – 16 27 900 wew. 393

Kraków

Rondo Mogilskie 1
31-516 Kraków
tel. 12 – 393 15 05

Poznań

ul. Taczaka 10
61-818 Poznań
tel. 61 – 633 25 67

Gdańsk

ul. Dyrekcyjna 2-4
80-852 Gdańsk
tel. 58 – 721 57 57

Lublin

ul. Okopowa 5
20-022 Lublin
tel. 81 – 472 18 34

Katowice

ul. Sądowa 7
40-078 Katowice
tel. 32 – 710 14 50

Wrocław

ul. Kościuszki 82
50-441 Wrocław
tel. 71 –  717 44 10

Inspektor ochrony danych
Inspektorem ochrony danych jest Pani Agnieszka Radtke, dostępna pod adresem  mailowym iod@telkol.pl lub adresem siedziby Spółki. Do Inspektora ochrony danych należy kierować tylko sprawy dotyczące przetwarzania w PKP TELKOL Państwa danych osobowych, w tym realizacji Państwa praw. Obowiązek informacyjny zamieszczony został w Polityce prywatności.

NIP 113-28-75-351 • REGON 147190587 • Wysokość kapitału zakładowego 90 769 500,00 złotych
Krajowy Rejestr Sądowy prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000504917