Kontakt

PKP TELKOL sp. z o.o.

Aleje Jerozolimskie 142 B,
02-305 Warszawa
+48 22 16 27 900
+48 22 16 27 901
sekretariat @ telkol.pl

Regiony

Warszawa

ul. Hoża 86, 00-682 Warszawa
tel. 22 – 162 73 74

Gdańsk

ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdańsk
tel. 58 – 721 57 57

Kraków

Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków
tel. 12 – 393 15 05

Poznań

ul. Taczaka 10, 61-818 Poznań
tel. 61 – 633 25 67

Inspektor ochrony danych
Inspektorem ochrony danych jest Pani Ewa Wawer, dostępna pod adresem  mailowym daneosobowe@telkol.pl lub adresem siedziby Spółki. Do Inspektora ochrony danych należy kierować tylko sprawy dotyczące przetwarzania w PKP TELKOL Państwa danych osobowych, w tym realizacji Państwa praw. Obowiązek informacyjny zamieszczony został w Polityce prywatności.

NIP 113-28-75-351 • REGON 147190587 • Wysokość kapitału zakładowego 90 769 500,00 złotych
Krajowy Rejestr Sądowy prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000504917