Close

Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego I stopnia do klauzuli ŚCIŚLE TAJNE w PKP TELKOL sp. z o.o.

Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego I stopnia do klauzuli ŚCIŚLE TAJNE w PKP TELKOL sp. z o.o.

 

20 kwietnia 2021 r. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) wystawiła Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego I stopnia, stwierdzające, że PKP TELKOL sp. z o.o. posiada pełną zdolność do zapewnienia ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ŚCIŚLE TAJNE. Świadectwo jest ważne przez okres pięciu lat do klauzuli ŚCIŚLE TAJNE, siedmiu lat do klauzuli TAJNE oraz przez okres dziesięciu lat do klauzuli POUFNE. PKP TELKOL sp. z o. o. jest jedyną spółką z Grupy PKP mogącą pochwalić się tego typu certyfikatem o tak wysokiej klauzuli. Tym samym należy do grupy elitarnych podmiotów na rynku, posiadających tego typu uprawnienia. Równolegle Spółka uzyskała dodatkowo poniższe świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego:

  • II stopnia do klauzuli ŚCIŚLE TAJNE (krajowe),
  • III stopnia do klauzuli ŚCIŚLE TAJNE (krajowe),
  • III stopnia NATO SECRET,
  • III stopnia SECRET UE/EU SECRET,
  • III stopnia ESA SECRET.

Uzyskane świadectwa nie tylko pozwolą na właściwe realizowanie zadań w zakresie przewidzianym dla Spółki jako przedsiębiorcy telekomunikacyjnego oraz przedsiębiorstwa
o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, ale również otworzą przed PKP TELKOL rynek potencjalnych klientów z branży militarnej, dadzą możliwość zawierania umów ze służbami mundurowymi/siłowymi oraz wykonywania zadań, z realizacją których wiąże się dostęp do informacji niejawnych. Przedmiotowe dokumenty stanowią doskonałą wizytówkę wiarygodności firmy i są cenione na rynku usług.

Pozyskanie certyfikatu poprzedziły bardzo wymagające, liczne działania w zakresie ochrony: fizycznej, teleinformatycznej i personalnej informacji niejawnych koordynowanych przez Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych. Działania te zakończyły się sukcesem dzięki dużemu wsparciu ze strony ścisłego kierownictwa Spółki.

Otrzymanie Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego, obok dużych możliwości wykonawczych stworzonych Spółce nakłada również na ten podmiot obowiązki dotyczące utrzymania stanu bezpieczeństwa na niezmienionym poziomie.

 

Autor: Marek Kołodziejski – Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

 

Świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego wraz z niezbędnym zaświadczeniem dostępne są pod linkiem: https://telkol.pl/wp-content/uploads/2021/04/%C5%9Awiad_bezp_PKPT.pdf.
Wszystkie 7 dokumentów należy udostępniać łącznie.