Close

Debata Stan i potrzeby rozwojowe kolei w Polsce

Znaczenie PKP TELKOL jako prekursora nowych technologii i usług utrzymaniowych prezentował Prezes Maciej Zagorski w debacie online organizowanej przez Stowarzyszenie Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego. W trakcie spotkania Prezes Zagórski przedstawił nowe wyzwania usług utrzymaniowych w sektorze kolejowym:  zintegrowaną obsługę dworców i infrastruktury, GSM-R, rozwój oferty dla PKP PLK S.A. oraz paszportyzację.

Zachęcamy do zapoznania się z całością wypowiedzi.  Debata dostępna na stronie http://www.seim-tsz.pl/ .

 

https://telkol.pl/wp-content/uploads/2021/04/Wypowiedz-Macieja-Zagorskiego-Prezesa-Zarzadu-PKP-TELKOL.pdf