Close

nieTYPOWY BIEG

Fundacja Grupy PKP Partnerem nieTYPOWEGO BIEGU organizowanego przez fundację Poczty Polskiej

 

W wrześniu br. w pięciu lokalizacjach: Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kraków (Wieliczka) i Warszawa (Pruszków) odbędą się otwarte biegi charytatywne, organizowane przez fundację korporacyjną Poczty Polskiej – „Pocztowy Dar”. Całkowity dochód z opłat startowych zostanie przeznaczony na pomoc dla dzieci z trudnościami neurorozwojowymi i ich rodzin. Dla uczestników biegów i kibiców przewidziano szereg dodatkowych atrakcji.

 

W czterech lokalizacjach Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kraków (Wieliczka) bieg odbędzie się 9 września. W piątej – w okolicach Warszawy (Pruszków) – tydzień później, czyli 17 września. Wszędzie bieg rozpocznie się o 11.11. Godzina nie jest przypadkowa. Szacuje się,  że 1% społeczeństwa to osoby w spektrum autyzmu. Terapię dzieci z tym właśnie zaburzeniem, ale także ze zdiagnozowanym  zespołem Aspergera czy ADHD, chce wesprzeć „Pocztowy Dar”.

Bieg zostanie zorganizowany na dystansie 5 km, ale każdy z uczestników – korzystając z mobilnej “nieTYPOWEJ METY” – będzie mógł zakończyć rywalizację w dowolnym momencie. Wprowadzając taką zasadę, Fundacja chce budować świadomość, że to co dla osób neurotypowych jest łatwe, dla ludzi z zaburzeniami neurorozwojowymi stanowi czasem ogromne wyzwanie.

Uczestnikami biegu mogą być osoby pełnoletnie oraz młodzież w wieku powyżej 12 lat (start wraz z opiekunem prawnym). Do udziału w wydarzeniu Fundacja zaprasza również osoby dopingujące biegaczy.

Środki na pomoc dla dzieci z trudnościami neurorozwojowymi będą pochodzić z darowizn przekazywanych na rzecz Fundacji w formie opłat startowych. Tu podobnie jak w przypadku mety, nie ma sztywnych granic. Minimalna opłata za pakiet startowy, w ramach którego uczestnik otrzyma numer startowy, koszulkę, plecako-worek, napój 4MOVE oraz gadżety wynosi 30 zł. Startujący mogą jednak wspomóc „Pocztowy Dar” wyższą wpłatą.

Udział w wydarzeniu oznacza dla zawodników i kibiców także różnorodne dodatkowe atrakcje.  Wśród nich  będzie np. możliwość zwiedzania kopalni w Wieliczce (odpłatnie) i korzystania z tamtejszej tężni (największy tego typu obiekt na południu Polski), kącik z atrakcjami dla dzieci (wspólne malowanie, kolorowanie znaczków, aktywności ruchowe, w tym rozgrzewka dla najmłodszych), pokazy wozów straży pożarnej. W każdej lokalizacji będzie także stoisko NFZ oraz stoisko Poczty Polskiej. Na tym pierwszym uczestnicy wydarzenia będą mogli skorzystać z bezpłatnych badań (masa ciała, BMI, skład ciała) i porad (programy profilaktyczne, kalendarz badań). Na drugim – dostępne będą towary handlowe i walory filatelistyczne.

Na biegi można zapisać się przez Internet – do 7 września dla Bydgoszczy, Gdańska, Katowic i Krakowa, a w przypadku Warszawy do 14 września. Po tych terminach wszyscy zainteresowani startem mogą to zrobić na stanowiskach rejestracyjnych. Im więcej osób wystartuje, tym większej liczbie dzieci Fundacja opłaci terapie.

Więcej informacji nt. nieTYPOWEGO BIEGU można znaleźć na stronie internetowej Fundacji „Pocztowy Dar” oraz jej profilu na Facebooku.

Partnerami wszystkich wydarzeń jest Fundacji Grupy PKP, a także: TVP Sport, TVP3, Apaczka, Foodcare, 4MOVE oraz Poczta Polska.

Zachęcamy do udziału w nieTYPOWYM BIEGU i pomagania potrzebującym!