Uzgodnienia

Szanowni Państwo,

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym prosimy o składanie wniosków o uzgodnienie dokumentacji technicznej drogą mailową oraz w miarę możliwości ograniczenie kontaktu z pracownikami spółki do kontaktu telefonicznego.

PKP TELKOL

Uzgodnienia dokumentacji

PKP TELKOL sp. z o.o. wykonuje usługi uzgadniania dokumentacji technicznych dotyczących robót budowlanych prowadzonych na obszarach kolejowych i bezpośrednio z nimi sąsiadujących jak również wydawania warunków ich wykonywania w pobliżu kolejowej infrastruktury telekomunikacyjnej.

projektowanie-01

Kiedy należy uzgadniać dokumentację techniczną

  • Wzdłuż większości linii kolejowych w Polsce przebiega infrastruktura telekomunikacyjna, której właścicielem jest PKP TELKOL. Kable miedziane, kanalizacja kablowa oraz linie napowietrzne są wykorzystywane do zadań związanych z prowadzeniem ruchu pociągów. Od ich sprawności zależy bezpieczeństwo podróżnych i przewozu towarów.
  • Dlatego przystępując do wszelkich prac projektowych, inwestycyjnych, budowlanych, remontowych czy modernizacyjnych na terenach należących do spółek grupy PKP, oraz na terenach do nich przyległych należy uzgodnić projekt budowlany i wykonawczy z PKP TELKOL. Jeżeli w trakcie uzgodnień zostanie stwierdzona kolizja z infrastrukturą telekomunikacyjną, niezbędny będzie nadzór pracownika PKP TELKOL nad prowadzonymi pracami.
  • W sytuacji wystąpienia awarii infrastruktury telekomunikacyjnej PKP TELKOL spowodowanej pracami prowadzonymi bez uzgodnienia, niezgodnie z uzgodnieniami lub bez wymaganego nadzoru ze strony PKP TELKOL, za wszelkie szkody odpowiedzialność ponosi wykonawca. Ponadto wykonawca będzie zobowiązany wypłacić odszkodowanie klientom PKP TELKOL za przerwy w łączności i przesyle danych.
  • Na 14 dni przed terminem przystąpienia do prac należy powiadomić właściwy terytorialnie Region PKP TELKOL i zlecić nadzór techniczny jeżeli jest wymagany.

Aby uzyskać uzgodnienie należy przesłać do odpowiedniego Regionu PKP TELKOL następujące dokumenty:

  • pismo przewodnie, stanowiące zlecenie wykonania usługi. Pismo musi zawierać następujące dane: zakres zlecanej usługi, dane podmiotu zlecającego niezbędne do wystawienia faktury VAT, dane kontaktowe (adres e-mail i numer telefonu)
  • dokumentację techniczną, podkład geodezyjny (skala 1:500), projekt itp. (po dwa egzemplarze + wersja elektroniczna – CD lub pendrive, jeden egzemplarz będzie przechowywany w archiwum PKP TELKOL)

Wszelkie pytania dotyczące realizacji uzgodnień należy kierować do właściwych terytorialnie Regionów

Regiony mapa

Dokumentację należy przesyłać lub składać na adres właściwych terytorialnie Regionów:

Region Warszawa – R1
Mirosław Łuba
501 129 783
miroslaw.luba@telkol.pl
PKP TELKOL sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 142B
02-305 Warszawa
Region Lublin – R2
Sławomir Strzemiecki
81 472 1833697 045 208
slawomir.strzemiecki@telkol.pl
PKP TELKOL sp z o.o.
ul. Okopowa 5
20-022 Lublin
Region Kraków – R3
Tadeusz Marszałek
12 393 2285 • 697 045 353
tadeusz.marszalek@telkol.pl
PKP TELKOL sp z o.o.
Rondo Mogilskie 1
31-516 Kraków
Region Katowice – R4
Sebastian Huss
32 710 1451519 032 155
sebastian.huss@telkol.pl
PKP TELKOL sp z o.o.
ul. Sądowa 7
40-078 Katowice
Region Gdańsk – R5
Waldemar Cielęcy
697 049 349
waldemar.cielecy@telkol.pl
PKP TELKOL sp z o.o.
ul. Dyrekcyjna 2-4
80-852 Gdańsk
Region Wrocław – R6
Marcin Jaszowski
697 045 755
marcin.jaszowski@telkol.pl
PKP TELKOL sp z o.o.
ul. Kościuszki 82
50-441 Wrocław
Region Poznań – R7
Maciej Jawgiel
512 112 870
+48 61 63 313 14
maciej.jawgiel@telkol.pl
PKP TELKOL sp z o.o.
ul. Taczaka 10
61-818 Poznań
Region Poznań – R7
Elżbieta Biedrzycka
91 4711469
elzbieta.biedrzycka@telkol.pl
PKP TELKOL sp z o.o.
ul. Gdańska 3 C
70-660 Szczecin
Region Wschodni – obszar 1
Mirosław Łuba
501 129 783
miroslaw.luba@telkol.pl
PKP Telkol Sp z o.o.
Region Wschodni
ul. Hoża 86
00-682 Warszawa
Region Wschodni – obszar 3
Tadeusz Marszałek
12 393 2285
697 045 363
tadeusz.marszalek@telkol.pl
PKP Telkol Sp z o.o.
Region Południowy
Rondo Mogilskie 1
31-516 Kraków
Region Wschodni – obszar 2
Sławomir Strzemiecki
81 472 1833
697 045 208
slawomir.strzemiecki@telkol.pl
PKP Telkol Sp z o.o.
Region Wschodni
ul. Okopowa 5
20-022 Warszawa
Region Południowy- obszar 4
Sebastian Huss
32 710 1451
519 032 155
sebastian.huss@telkol.pl
PKP Telkol Sp z o.o.
Region Południowy
ul. Sądowa 7
40-078 Katowice
Region Zachodni- obszar 5
Marcin Jaszowski
697 045 755
marcin.jaszowski@telkol.pl
PKP Telkol Sp z o.o.
Region Zachodni
ul. Kościuszki 82
50-441 Wrocław
Region Północny- obszar 7
Elżbieta Biedrzycka
91 4711469
elzbieta.biedrzycka@telkol.pl
PKP Telkol Sp z o.o.
Region Północny
ul. Gdańska 3 C
70-660 Szczecin
Region Zachodni- obszar 6
Andrzej Mikuła
697 045 847
andrzej.mikula@telkol.pl
PKP Telkol Sp z o.o.
Region Zachodni
ul. Taczaka 10
61-818 Poznań
Region Północny- obszar 8
Waldemar Cielęcy
691049349
waldemar.cielecy@telkol.pl
PKP Telkol Sp z o.o.
Region Północny
ul. Dyrekcyjna 2-4
80-852 Gdańsk