O spółce

PKP TELKOL (do końca roku 2017 pod nazwą PKP Utrzymanie), powstał w kwietniu 2014 roku w wyniku wydzielenia z TK Telekom spółka z o.o. zorganizowanej części przedsiębiorstwa, zajmującej się utrzymaniem w sprawności urządzeń telekomunikacyjnych, służących do bezpiecznego prowadzenia ruchu pociągów. Na przełomie lat 2017 / 2018 Spółka połączyła się z PKP Budownictwo sp. z o.o. przejmując jej udziały. Kapitał zakładowy spółki wynosi 90 769 500,00 PLN. Właścicielem 100% udziałów w PKP TELKOL sp. z o.o. jest PKP S.A.

Struktura spółki

Centrala spółki zlokalizowana jest w Warszawie. Agendy terytorialne posiadają siedziby w 7 miastach Polski: Warszawie, Lublinie, Krakowie, Katowicach, Gdańsku, Wrocławiu i Poznaniu.

Usługi utrzymaniowe są realizowane w czterech regionach technicznych
z siedzibami w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Gdańsku. 472 wyspecjalizowanych, doświadczonych pracowników zorganizowanych w 75 zespołach technicznych jest wyposażonych w ponad 170 samochodów serwisowych, niezbędny sprzęt pomiarowy i narzędzia specjalistyczne. Są wśród nich specjaliści z telekomunikacji, radiołączności i utrzymania infrastruktury teletechnicznej.

65 pracowników zajmuje się realizacją kontraktów na budowę lub modernizację systemów telekomunikacyjnych i infrastruktury teletechnicznej. Są to zarówno inżynierowie, jak i technicy oraz pracownicy budowlani.

Spółka posiada wysoko wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę.

Pracownicy PKP TELKOL posiadają wyjątkową wiedzę i umiejętności zdobyte podczas wieloletniego świadczenia usług dla sektora kolejowego. Dzięki doświadczeniu i ciągłemu rozwojowi zawodowemu są w stanie zapewnić sprawność sieci i systemów telekomunikacyjnych na kolei, w tym systemów mających wpływ na bezpieczeństwo i prowadzenie ruchu pociągów.

O wyjątkowych umiejętnościach naszych pracowników może świadczyć fakt, że Spółka utrzymuje wszystkie typy łączy począwszy od ponad 100 letnich linii napowietrznych, poprzez wszystkie typy kabli miedzianych, aż po najnowsze światłowody.

Rada Nadzorcza Spółki


Przewodniczący Rady Nadzorczej:

Janusz Woźniak

Członkowie Rady Nadzorczej:

Krzysztof Mamiński

Przemysław Ciszak

Zarząd Spółki

Krzysztof Mamiński

Prezes Zarządu

Związany z koleją od ponad 40 lat.

Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego i studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości
i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego na kierunku europejski model zarządzania.

Pracę na kolei rozpoczął w 1980 r., w Ośrodku Informatyki CDOKP w Warszawie. Od 1990 r. był członkiem Komisji Krajowej “Solidarności”, pełnił m.in. funkcję przewodniczącego Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ “Solidarność”
i przewodniczącego Sekretariatu Transportowców związku. W latach 1998-2002 zasiadał w zarządzie Polskich Kolei Państwowych, odpowiadając za restrukturyzację i sprawy pracownicze. Od 2001 do 2012 roku był Prezesem Związku Pracodawców Kolejowych, a od 2002 do 2012 spółki zależnej PKP – Natura Tour sp. z o.o. W latach 2012-2013 był Pełnomocnikiem Zarządu PKP S.A. ds. Dialogu Społecznego w Grupie PKP, a przez następne trzy lata – prezesem przedsiębiorstwa z Grupy PKP CS Szkolenie i Doradztwo sp. z o.o. Następnie od kwietnia 2016 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu Przewozów Regionalnych sp. z o.o. W marcu 2017 r. objął stanowisko Prezesa Zarządu PKP S.A. W lipcu 2021 r. Krzysztof Mamiński został Przewodniczącym Międzynarodowego Związku Kolei (Union Internationale des Chemins), największej organizacji kolejowej na świecie.