Linie
Telekomunikacyjne

Radiokomunikacja
 

SDIP
 

Budowa Sieci
i Infranstruktury

Linie
Telekomunikacyjne

Radiokomunikacja
 

SDIP
 

Budowa Sieci
i Infranstruktury

Lider usług

telekomunikacyjnych

Świadczymy specjalistyczne usługi telekomunikacyjne i utrzymaniowe dla sektora kolejowego.

Prowadzimy działalność w zakresie utrzymania:

  • linii telekomunikacyjnych kablowych miedzianych, światłowodów, napowietrznych;
  • urządzeń telekomunikacji przewodowej, radiokomunikacyjnych i specjalnych – głównie związanych z prowadzeniem ruchu pociągów;
  • systemów dynamicznej informacji podróżnych;

Spółka świadczy usługi realizacji zapowiedzi głosowych, wygłaszania komunikatów specjalnych i obsługi systemów dynamicznej informacji wizualnej na stacjach i przystankach osobowych.

Ponadto PKP TELKOL oferuje usługi operatorskie: dzierżawę łączy analogowych, oraz usuwanie kolizji z istniejącą telekomunikacyjną infrastrukturą kolejową.

Solidny i Pewny Partner

  • Usługi utrzymaniowe 24/7/365
  • Obsługa SDIP na około 300 stacjach i dworcach.
  • Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego – możliwość realizacji zadań dla służb mundurowych.
  • Stabilność i rzetelność finansowa – Certyfikat Credireform
utrzymianie-zespoly-02

Zespoły rozmieszczone na terytorium całego kraju

PKP Telkol to rzetelny i uczciwy partner biznesowy, czego potwierdzeniem jest uzyskane przez firmę Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego oraz Certyfikat Creditreform. Pierwszy dokument jest gwarancją ochrony informacji niejawnych, a drugi świadczy o wiarygodności płatniczej i zdolności kredytowej podmiotu.

Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego

Zobacz

Certyfikat Wiarygodności Finansowej

Zobacz

Z myślą o użytkownikach infrastruktury kolejowej zwiększamy zakres świadczonych usług

box-pakiet-dworzec-02

Pakiet Dworzec

box-ftth-02

FTTH

Aktualności

Jeżeli zauważyłeś błędy w wyświetlaniu strony zalecamy użycie innej przeglądarki internetowej niż Internet Explorer.  
Z dniem 1 lipca 2018 r. weszły w życie regulacje dotyczące mechanizmu podzielonej płatności, kolejnego narzędzia ukierunkowanego na zwiększenie transparentności życia publicznego i podniesienia poziomu bezpieczeństwa podatkowego przedsiębiorców. Z perspektywy biznesu, stosowanie tych regulacji pozwala na ograniczenie ryzyka w zakresie odliczenia VAT i solidarnej odpowiedzialności za podatek dostawcy, czy na przyspieszenie terminów zwrotu VAT. Mechanizm podzielonej płatności jest więc szczególnie atrakcyjny dla biznesu, który korzysta ze świadczeń wielu dostawców, kiedy ich szczegółowa weryfikacja jest niezwykle skomplikowana i utrudniona administracyjnie. 
PKP TELKOL Sp. z o.o. jest organizacją, dla której bezpieczeństwo prowadzenia biznesu odgrywa kluczową rolę. Działalność w strategicznym sektorze publicznym, a także duża ilość interesariuszy, wymaga od PKP TELKOL sp. z o.o. dokładania należytej staranności w realizowanych zadaniach. Dlatego też, pozostając spójnymi z celami organizacji, podjęto decyzję o stosowaniu przez PKP TELKOL Sp. z o.o. mechanizmu podzielonej płatności do zobowiązań regulowanych w formie przelewu. Wierzymy, że taka decyzja przyczyni się do wzrostu komfortu prowadzenia biznesu po stronie PKP TELKOL Sp. z o.o., jak i jej interesariuszy.