Close

Specjalista ds. floty samochodowej, Biuro Administracji i Bezpieczeństwa, Centrala Spółki

Poszukuje kandydata/ki na stanowisko: Specjalista ds. floty samochodowej (umowa cywilno-prawna) miejsce pracy: Warszawa Główne zadania: Przygotowanie procesu wymiany samochodów, w tym zaplanowanie i uzgodnienie harmonogramu wymiany. Nadzór nad prawidłową eksploatacją pojazdów, w tym rozliczanie i dekretacja kosztów eksploatacji i napraw pojazdów. Opracowywanie raportów. Wymagania: Samodzielności oraz zaangażowania w pracę. Analitycznego podejścia do rozwiązywania pojawiających się Continue Reading

Specjalista ds. księgowości, Biuro Rachunkowości i Finansów, Centrala Spółki

Poszukuje kandydata/ki na stanowisko: Specjalista ds. księgowości miejsce pracy: Warszawa   Główne zadania: Księgowanie dokumentów sprzedaży, dokumentów magazynowych i wyciągów bankowych. Księgowanie i rozliczanie odpisów aktualizujących. Księgowanie i rozliczanie wydatków ze służbowych kart płatniczych i udzielonych zaliczek dla pracowników. Procesowanie płatności. Uzgadnianie rejestrów VAT i plików JPK. Przygotowywanie pakietów konsolidacyjnych oraz uzgadnianie rozrachunków wewnątrzgrupowych na Continue Reading

Specjalista ds. zakupów, Biuro Administracji i Bezpieczeństwa, Centrala Spółki

Poszukuje kandydata/ki na stanowisko: Specjalista ds. zakupów miejsce pracy: Warszawa   Główne zadania: Prowadzenie zakupów na wniosek komórek organizacyjnych Spółki, zgodnie z obowiązującymi w Spółce regulacjami. Prowadzenie postępowań zakupowych w celu zawarcia umów ramowych. Udział w procesach zakupowych GK. Realizacja zamówień na potrzeby komórek organizacyjnych, w tym weryfikacja faktur zakupowych. Monitorowanie rynku materiałów, urządzeń, technologii Continue Reading

Specjalista ds. infrastruktury, Region Poznań, Zespół Obszarowy Zielona Góra

Poszukuje kandydata/ki na stanowisko: Specjalista ds. infrastruktury miejsce pracy: Zielona Góra Główne zadania: Utrzymanie sieci kablowych miedzianych i optycznych. Naprawa, przegląd  i konserwacja infrastruktury technicznej oraz urządzeń telekomunikacyjnych związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego. Usuwanie usterek i awarii urządzeń telekomunikacyjnych oraz infrastruktury kolejowej. Stosowanie i przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony mienia Continue Reading

Specjalista ds. uzgodnień dokumentacji, Region Wrocław

Poszukuje kandydata/ki na stanowisko: Specjalista ds. uzgodnień dokumentacji miejsce pracy: Wrocław   Główne zadania: Prowadzenie ewidencji pism przychodzących i wychodzących w zakresie uzgodnień technicznych i paszportyzacji. Wydawanie uzgodnień dokumentacji technicznej z obszaru działalności Regionu. Ewidencjonowanie dokumentacji technicznej oraz przekazanych informacji dotyczących ustanowionych służebności przesyłu w Regionie, w formie papierowej i elektronicznej. Nadzór nad terminowością dokumentacji Continue Reading

Specjalista ds. radiołączności, Region Lublin, Zespół Obszarowy Radom

Poszukuje kandydata/ki na stanowisko: Specjalista ds. radiołączności miejsce pracy: Radom Główne zadania: Naprawa infrastruktury technicznej oraz utrzymanie urządzeń radiołączności związanej z ruchem kolejowym. Usuwanie usterek i awarii urządzeń radiołączności oraz infrastruktury kolejowej (na obszarze działania zespołu). Współpraca z bezpośrednim przełożonym w zakresie przekazywania niezbędnych informacji związanych z procesem właściwego świadczenia i rozliczania usług. Stosowanie i Continue Reading

Specjalista ds. radiołączności, Region Katowice, Zespół Obszarowy Katowice

Poszukuje kandydata/ki na stanowisko: Specjalista ds. radiołączności miejsce pracy: Katowice Główne zadania: Utrzymanie techniczne urządzeń radiołączności i infrastruktury towarzyszącej związanej z łącznością kolejową. Usuwanie usterek i awarii urządzeń sieci radiowych w ramach umów świadczonych przez Spółkę, w tym obsługa systemu zgłoszeń awarii. Wykonywanie przeglądów i konserwacji urządzeń łączności radiowej. Obsługa zgłoszeń o usterkach i awariach Continue Reading

Specjalista ds. radiołączności, Region Gdańsk, Zespół Obszarowy Gdynia Radiołączność

Poszukuje kandydata/ki na stanowisko: Specjalista ds. radiołączności miejsce pracy: Gdynia Główne zadania: Realizacja zadań eksploatacyjno-utrzymaniowych oraz wdrożeniowych w zakresie systemów i urządzeń radiołączności kolejowej. Realizacja wdrożeń i instalacji zgodnie z wymogami zleceń i podpisanych umów. Obsługa zgłoszeń o usterkach i awariach oraz reklamacjach zgodnie z obowiązującymi procedurami, z wykorzystaniem systemów informatycznych wdrożonych w danym obszarze. Continue Reading

Specjalista ds. infrastruktury, Region Warszawa, Zespół Obszarowy Pilawa

Poszukuje kandydata/ki na stanowisko: Specjalista ds. infrastruktury miejsce pracy: Pilawa Główne zadania: Utrzymanie sieci kablowych miedzianych i optycznych. Naprawa  i konserwacja infrastruktury technicznej oraz urządzeń telekomunikacji związanej z ruchem kolejowym. Usuwanie usterek i awarii urządzeń telekomunikacyjnych oraz infrastruktury kolejowej. Stosowanie i przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony mienia oraz bezzwłoczne reagowanie Continue Reading

Specjalista ds. infrastruktury, Region Poznań, Zespół Obszarowy Szczecin

Poszukuje kandydata/ki na stanowisko: Specjalista ds. infrastruktury miejsce pracy: Szczecin Główne zadania: Utrzymanie sieci kablowych miedzianych i optycznych. Naprawa, przegląd  i konserwacja infrastruktury technicznej oraz urządzeń telekomunikacyjnych związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego. Usuwanie usterek i awarii urządzeń telekomunikacyjnych oraz infrastruktury kolejowej. Stosowanie i przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony mienia oraz Continue Reading