Zgłoszenie awarii

Zauważyłeś uszkodzoną infrastrukturę telekomunikacyjną? Podejrzewasz awarię?

Powiadom nas o tym

Klienci

na rzecz których świadczymy usługi proszeni są o zgłaszanie awarii w sposób zdefiniowany pomiędzy stronami.

Wykonawcy i podwykonawcy

robót budowlanych, remontowych i instalacyjnych prowadzonych na obiektach i terenach kolejowych oraz terenach przyległych proszeni są o zgłaszanie awarii w sposób wskazany w uzgodnieniach dokumentacji robót.

Pozostałe osoby

które zauważyły uszkodzenie telekomunikacyjnej infrastruktury kolejowej będącej w zasobach PKP TELKOL proszone są o niezwłoczne powiadomienie dyspozytora poprzez zamieszczony poniżej formularz zgłoszeniowy. Prosimy o podanie adresu poczty internetowej, umożliwi nam to udzielenie Państwu informacji zwrotnej o naszej reakcji na zgłoszenie.

UWAGA – Zgłoszenie PODEJRZENIA AWARII poprzez formularz nie jest równoznaczne ze zgłoszeniem awarii w rozumieniu zapisów umów pomiędzy PKP TELKOL, a klientami oraz zapisów uzgodnień wykonywania robót budowlanych, remontowych i instalacyjnych na terenach kolejowych i terenach przyległych.