Close

Specjalista ds. radiołączności, Region Katowice, Zespół Obszarowy Katowice

 • Start
 •  / 
 • Bez kategorii
 •  / 
 • Specjalista ds. radiołączności, Region Katowice, Zespół Obszarowy Katowice


Poszukuje kandydata/ki na stanowisko:
Specjalista ds. radiołączności
miejsce pracy: Katowice

Główne zadania:

 1. Utrzymanie techniczne urządzeń radiołączności i infrastruktury towarzyszącej związanej z łącznością kolejową.
 2. Usuwanie usterek i awarii urządzeń sieci radiowych w ramach umów świadczonych przez Spółkę, w tym obsługa systemu zgłoszeń awarii.
 3. Wykonywanie przeglądów i konserwacji urządzeń łączności radiowej.
 4. Obsługa zgłoszeń o usterkach i awariach oraz reklamacjach zgodnie z obowiązującymi procedurami, z wykorzystaniem systemów informatycznych wdrożonych w danym obszarze.
 5. Prowadzenie dokumentacji związanej z realizowanymi zadaniami.
 6. Stosowanie i przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony mienia oraz bezzwłoczne reagowanie na zaistniałe nieprawidłowości.
 7. Realizacja innych zadań wymaganych do skutecznego zamknięcia zleceń, np. przygotowania wymaganych dokumentów, protokołów, itd.
 8. Współpraca z innymi zespołami obszarowymi działającymi w ramach organizacji regionalnej.
 9. Prowadzenie samochodu.

Wymagania:

 1. Umiejętność posługiwania się urządzeniami pomiarowymi i diagnostycznymi związanymi z infrastrukturą kablową oraz analizy i interpretacji wyników pomiarów.
 2. Umiejętność czytania dokumentacji technicznej i schematów urządzeń.
 3. Uprawnienia SEP do 1 kV (warunek konieczny, w przypadku wygaśnięcia uprawnień wymagane będzie przystąpienie do egzaminu.
 4. Brak przeciwskazań do pracy na wysokości (maszty antenowe na obiektach kolejowych).
 5. Skrupulatność w prowadzeniu spraw.
 6. Umiejętność utrzymania relacji z Klientem.
 7. Umiejętność pracy zespołowej.

Prawo jazdy kat. B (mile widziane B+E).Oferujemy:

 1. Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 2. Wynagrodzenie odpowiednie do kwalifikacji.
 3. Rozbudowany pakiet świadczeń socjalnych.
 4. Możliwość korzystania z bardzo atrakcyjnych ulg na przejazdy koleją po okresie próbnym.
 5. Dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Kolejarza.
 6. Ciekawą pracę w spółce o ustabilizowanej pozycji na rynku.
 7. Możliwość rozwoju w zakresie wiedzy jak i awansu.
 8. Możliwość skorzystania z opieki medycznej, ubezpieczeń grupowych i pakietu rekreacyjno-sportowego.

Osoby zainteresowane powyższym stanowiskiem zapraszamy do przesłania aplikacji na adres:
rekrutacja@telkol.pl

CV niezawierające zgody na przetwarzanie danych nie będzie rozpatrywane.
Prosimy o zamieszczenie poniższej klauzuli zgody w CV:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w kwestionariuszu osobowym, zwanym CV,  dla potrzeb aktualnej /przyszłych*rekrutacji.
* niepotrzebne skreślić

 

Aplikując potwierdzasz zapoznanie się z niniejszą informacją:

Administratorem Pani/Pana danych jest PKP TELKOL Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie, , ul. Szczęśliwicka 62; 02-353 Warszawa.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), z którym można się kontaktować pisząc na adres powyżej lub e-mail iod@telkol.pl
Aplikując na niniejsze stanowisko zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie przez PKP TELKOL sp. z o.o. siedzibą
w Warszawie, kod 02-353, ul. Szczęśliwicka 62, Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym, w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
W każdym czasie może Pani/Pan cofnąć zgodę, wysyłając wiadomość poprzez e-mail na adres iod@telkol.pl
Dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych, przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie przez Panią/Pana jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe, które nam przekazano (np. wizerunek, zainteresowania) przetwarzamy na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, którą Pani/Pan wyraził(a) wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne a ich niepodanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie Pani/Pan wyraził(a) zgodę) do innego administratora danych. Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 6 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji, a gdy wyraził(a) Pan/Pani zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 12 miesięcy.
Pani/Pana dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych.

Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Nadesłanych ofert nie zwracamy.

PKP TELKOL sp. z o.o. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.