Close

Dyrektor Finansowy, Centrala Spółki, Biuro Rachunkowości i Finansów/Biuro Kontrolingu

 • Start
 •  / 
 • Bez kategorii
 •  / 
 • Dyrektor Finansowy, Centrala Spółki, Biuro Rachunkowości i Finansów/Biuro Kontrolingu


Poszukuje kandydata/ki na stanowisko:
Dyrektor Finansowy
miejsce pracy: Warszawa

 

Główne zadania:

 1. Opracowanie i aktualizowanie Polityki Rachunkowości Spółki i Zakładowego Planu Kont.
 2. Kontrola prowadzenia ksiąg rachunkowych Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Kontrola poprawności sporządzonych sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Spółki zgodnie z Ustawą o Rachunkowości.
 4. Kontrola poprawności sporządzanych sprawozdań i raportów na potrzeby GUS, instytucji finansowych, organów Spółki.
 5. Przygotowywanie cyklicznych raportów finansowych dla Zarządu Spółki i innych interesariuszy wewnętrznych.
 6. Doradztwo w zakresie zarządzania płynnością finansową Spółki.
 7. Doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem finansowym w Spółce.
 8. Doradztwo w zakresie prawidłowości rozliczeń podatkowych Spółki.
 9. Przygotowywanie planów, budżetów i prognoz finansowych oraz kontrola ich realizacji.
 10. Windykacja należności Spółki.
 11. Uzgadnianie kalkulacji kosztowych na potrzeby umów zawieranych z klientami Spółki.
 12. Koordynacja współpracy z instytucjami finansowymi i audytorami.
 13. Sporządzanie dokumentacji cen transferowych.
 14. Opracowywanie i rekomendowanie regulacji wewnętrznych Spółki.
 15. Opiniowanie pod względem finansowym projektów umów.
 16. Doradztwo w procesie negocjacji kontraktów handlowych.
 17. Rekomendacje w zakresie doskonalenia systemu rachunkowości zarządczej.
 18. Rekomendacje działań poprawiających efektywność organizacji.
 19. Koordynacja współpracy z brokerem w zakresie ubezpieczeń pozyskiwanych przez Spółkę.
 20. Modelowanie i alokacja kosztów.
 21. Identyfikacja zagrożeń i rekomendacja rozwiązań związanych z realizacją przyjętej przez Spółkę strategii.
 22. Opracowanie i wdrożenie narzędzi wspierających procesy w Spółce w obszarze finansów.

Wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe z tytułem magistra, o profilu: finanse, rachunkowość, ekonomia.
 2. Co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w komórkach finansowo-ekonomicznych.
 3. Znajomość obowiązujących przepisów Ustawy o rachunkowości oraz podatkowych.
 4. Doświadczenie w planowaniu finansowym, sprawozdawczości oraz zarządzaniu kosztami.
 5. Zaawansowana znajomość Excela.
 6. Wysokie zdolności analityczne oraz interpersonalne.
 7. Wysoka kultura osobista.
 8. Doświadczenie w skutecznym zarządzaniu zespołem.
 9. Sumienność, samodzielność w działaniu, zdolności przywódcze i determinacja w osiąganiu postawionych celów.

 

Oferujemy:

 1. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub B2B.
 2. Wynagrodzenie odpowiednie do kwalifikacji.
 3. Rozbudowany pakiet świadczeń socjalnych.
 4. Możliwość korzystania z bardzo atrakcyjnych ulg na przejazdy koleją po okresie próbnym.
 5. Dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Kolejarza.
 6. Ciekawą pracę w spółce o ustabilizowanej pozycji na rynku.
 7. Możliwość rozwoju w zakresie wiedzy jak i awansu.
 8. Możliwość skorzystania z opieki medycznej, ubezpieczeń grupowych i pakietu rekreacyjno-sportowego.

 

Osoby zainteresowane powyższym stanowiskiem zapraszamy do przesłania aplikacji na adres:

rekrutacja@telkol.pl

CV niezawierające zgody na przetwarzanie danych nie będą rozpatrywane.

Prosimy o zamieszczenie poniższej klauzuli zgody w CV:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w kwestionariuszu osobowym, zwanym CV,  dla potrzeb aktualnej /przyszłych*rekrutacji.

* niepotrzebne skreślić

Aplikując potwierdzasz zapoznanie się z niniejszą informacją:

Administratorem Pani/Pana danych jest PKP TELKOL Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie, , ul. Szczęśliwicka 62; 02-353 Warszawa.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), z którym można się kontaktować pisząc na adres powyżej lub e-mail iod@telkol.pl

Aplikując na niniejsze stanowisko zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie przez PKP TELKOL sp. z o.o. siedzibą
w Warszawie, kod 02-353, ul. Szczęśliwicka 62, Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym, w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

W każdym czasie może Pani/Pan cofnąć zgodę, wysyłając wiadomość poprzez e-mail na adres iod@telkol.pl

Dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych, przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie przez Panią/Pana jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe, które nam przekazano (np. wizerunek, zainteresowania) przetwarzamy na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, którą Pani/Pan wyraził(a) wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne a ich niepodanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie Pani/Pan wyraził(a) zgodę) do innego administratora danych. Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 6 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji, a gdy wyraził(a) Pan/Pani zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 12 miesięcy.

Pani/Pana dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych.

Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Nadesłanych ofert nie zwracamy.

PKP TELKOL sp. z o.o. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.