Close

PLK S.A. i PKP S.A. wspólnie na rzecz bezpieczeństwa na kolei

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i Polskie Koleje Państwowe S.A. podejmą wspólne działania,
aby PKP TELKOL sp. z o. o., odpowiedzialna za utrzymanie kolejowych urządzeń telekomunikacyjnych,
w przyszłości wzmocniła potencjał zarządcy infrastruktury. Dzisiaj obie spółki podpisały w tej sprawie list intencyjny. Nowa struktura przyczyni się do lepszej niezawodności urządzeń telekomunikacyjnych i większego bezpieczeństwa na kolei.

Podpisany list intencyjny określa zasady przyszłej współpracy między kolejowymi spółkami oraz ustanawia za cel strategiczny dołączenie PKP TELKOL sp. z o. o. do struktur  PLK  S.A. Podpisany dokument rozpoczyna proces przejęcia przez zarządcę infrastruktury od PKP S.A. (spółki – matki  w Grupie PKP oraz zarządcy nieruchomości, w tym dworców kolejowych) jednostki, której działalność jest ściśle związana z utrzymaniem łączności na kolei i zapewnieniem bezpieczeństwa w ruchu pociągów.

Do końcowych decyzji potrzebne będą wyceny i analizy – obie spółki deklarują współpracę na tej płaszczyźnie, która będzie mogła przełożyć się na porozumienie dotyczące aktywów i zasobów ludzkich PKP TELKOL sp. z o. o..

Podpisany dziś dokument to element porządkowania zarządzania kolejowymi spółkami i podziału kompetencji.
To także dowód woli współpracy, której długofalowe efekty przełożą się na sprawniejszą i lepszą jakościowo obsługę zarówno pasażerów, jak i przewoźników kolejowych –
mówi Alan Beroud, prezes zarządu PKP S.A.

TELKOL w strukturach PLK S.A. wzmocni potencjał Spółki i zapewni odpowiedni poziom niezawodności urządzeń telekomunikacyjnych i bezpieczeństwa na sieci kolejowej.
To kolejny krok porządkujący i usprawniający zarządzanie koleją w Polsce
– powiedział Piotr Wyborski, prezes zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

***
PKP TELKOL sp. z o. o. (do końca roku 2017 pod nazwą PKP Utrzymanie), powstała w kwietniu 2014 r. w wyniku wydzielenia
z TK Telekom spółka z o.o. zorganizowanej części przedsiębiorstwa, zajmującej się utrzymaniem w sprawności urządzeń telekomunikacyjnych, służących do bezpiecznego prowadzenia ruchu pociągów.
Na przełomie lat 2017 / 2018 spółka  połączyła się z PKP Budownictwo sp. z o.o., przejmując jej udziały. Obecnie właścicielem 100% udziałów w PKP TELKOL sp. z o.o. jest PKP S.A.

Kontakt dla mediów:
Michał Stilger
rzecznik prasowy
Polskie Koleje Państwowe S.A.
media@pkp.pl
tel. +48 519 782 358

Rusłana Krzemińska
rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
tel. +48 22 473 30 02


Pliki do pobrania:

PLK SA i PKP SA wspólnie na rzecz bezpieczeństwa na kolei_komunikat prasowy