Close

PKP TELKOL na Dworcu Poznań Główny

Spółka PKP TELKOL wygrała kolejny przetarg na świadczenie zintegrowanej obsługi dworca, tym razem dla Poznania Głównego. Kompleksowa usługa utrzymaniowa oferowana przez PKP TELKOL to nie tylko najwyższa jakość i znaczące oszczędności dla PKP S.A. właściciela dworca ale i możliwość testowania najnowszych technologii podnoszących komfort podróżnych.

Szczególne potrzeby PKP S.A wynikają ze złożoności zagadnienia jakim jest zarządzanie tego rodzaju obiektami. W związku szerokim spektrum prac jakie muszą być wykonywane w budynkach dworcowych, PKP TELKOL i PKP S.A podjęły współpracę w stworzeniu pakietu usług jakie byłyby konieczne do świadczenia zintegrowanej obsługi dworca. Poligonem do testów wydajności takiego serwisu stał się Dworzec Bydgoszcz Główna, gdzie od 1 kwietnia 2019 roku rozpoczął się pilotażowy projekt kompleksowej obsługi utrzymaniowej.

Zakres świadczonych przez PKP TELKOL prac obejmuje usługi polegające na wykonywaniu i nadzorowaniu bieżącej obsługi Dworca Bydgoszcz Główna w zakresie konserwacji, napraw bieżących i awaryjnych, przeglądów technicznych oraz pełnienie funkcji koordynacyjnych i organizacyjnych dotyczących funkcjonowania całego kompleksu dworcowego. Ponadto w Bydgoszczy przetestowano możliwość wykorzystania technologii beacon i aplikacji dla podróżnych „Mój Dworzec”. W chwili obecnej trwają prace nad wdrożeniem tych aplikacji na Dworcu Warszawa Centralna.

Pilotaż świadczenia zintegrowanej obsługi dworca zakończył się sukcesem, a usługa w Bydgoszczy będzie w dalszym ciągu kontynuowana.

PKP TELKOL sp. z o.o. i PKP S.A. pracują nad rozszerzeniem projektu na kolejne dworce kolejowe, co zakłada również Strategia PKP TELKOL na lata 2018-2022. Dlatego naturalnym następstwem powodzenia w Bydgoszczy jest przystępowanie do przetargów i przejmowanie obsługi kolejnych stacji i gmachów dworcowych.

W kwietniu 2020 roku PKP TELKOL sp. z o.o. wygrała otwarte postępowanie na świadczenie usług kompleksowej obsługi technicznej, czyli usług serwisowych, stacji PKP Poznań Główny, w skład której wchodzi: dworzec Poznań Główny (Nowy i Stary), Dworzec Zachodni i Dworzec Letni w Poznaniu.

Każdy obiekt to specyficzne potrzeby i konieczność dostosowania umiejętności pracowników do ich świadczenia, zatem PKP TELKOL nieustannie pracuje nad rozwojem w zakresie usług utrzymania technicznego obiektów. W kwietniu tego roku złożono do Urzędu Dozoru Technicznego wniosek o wydanie certyfikatu potwierdzającego kompetencje w zakresie serwisu i konserwacji urządzeń branży klimatyzacji i wentylacji. Uzyskanie certyfikatu pozwoli na rozszerzenie katalogu świadczonych usług o kolejny obszar do wykorzystania przy świadczeniu zintegrowanej obsługi dworców